#
YHTEYSTIEDOT

CEO: Vitalij Kungel

HRB 175197 B

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Yhtiön osoite:

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

E-Mail: [email protected]

Web: www.zoobio.fi

Tel.: +358 7532 51551

Zoobio Gmbh:n nettisivut sisältävät linkkejä kolmansien osapuolien nettisivulle- Zoobio GmbH ei ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä. Näiden sivujen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Vastuuvapauslauseke:

Nettitarjouksien sisältö

Kirjoittaja ei ole vastuussa tekstin oikeudesta, tarkkuudesta, tai tiedon laadusta. Korvausvaatimukset, jotka koskevat kirjoittajaa, jotka liittyvät materiaali vaurioihin , jotka syntyvät niiden väärinkäytöstä tai tarjotun tiedon väärintulkitsemisesta ja/tai väärän tai riittämättömän tiedon käytöstä poissuljetaan, edelyttäen että kirjoittajan huolimattomuudesta tai vahingollisista aikomuksista ei ole todisteita. Kaikki tarjoukset ovat muutettavissa ilman pakollisista syytä. Kirjoittajalla on oikeus vaihtaa, muuttaa, tai poistaa sivujen osia, tai koko sivu ilman erillistä ilmoitusta tai poistaa julkaisuja väliaikaisesti tai lopullisesti.

Viittaukset ja linkit

Suorien tai epäsuorien muile nettisivuille johtavien hyperlinkkien suhteen, jotka ovat kirjoittajan vastuussa, vastuu tulee voimaan ainoastaan silloin, mikäli kirjoittaja tietää niiden sisällöstä ja se olisi hänelle teknillisesti mahdollista ja helppoa estää niiden käyttö laittoman sisällön suhteen. Kirjoittaja täten siis julistaa, että tässä ei ollut mitään laitonta sisältöä linkkauksen aikaan. Kirjoittajalla ei ole mitään vaikutusta linkattujen/yhdistettyjen tyyliin, sisältöön, tai halliintaan. Tästä syystä hän erottaa itsensä kaikesta linkattujen/yhdistettyken sivujen sisällöstä, joita muutettiin linkkauksen jälkeen.Tämä lausunto koskee kaikkia internetlinkkejä omine tarjouksineen ja viittauksineen, kuten myös ulkopuolisia vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin, ja sähköpostilistaan käsiksi pääseviä. Vastuu laittoman, väärän, tai riittämättömän, ja etenkin niiden käytöstä tai tiedon väärinkäytöstä johtuvista vaurioista on yksinomaisesti sivun tarjoajalla johon viittausannettiin, eikä sillä joko linkkasi nämä sivut.

Tekijän oikeus ja tavaramerkkilaki

Kirjoittaja pyrkii kunnioittamaan grafiikoiden, äänen, videoklippien sekä tekstien tekijänoikeuksia käyttääksen omia grafiikoita, ääniä, videoklippejä tai tekstejä, tai käyttää lisenssivapaita grafikoita, ääniä, videoklippejä tai tekstejä. Kaikki internet tarjouksissa mainitut merkit ja tuotemerkit sekä mahdollisesti suojatut kolmansien osapuolien merkit ja tuotemerkit ovat sovellettavan tuotemerkkilain säännöksiä sekä tekijänoikeuksien omistajan omistusoikeuksia. Tämän mainitsemisen ainoana syynä on se että ei tule koskaan olettaa että tuotemerkit eivät ole suojattuja lailla! Kirjoittajan julkaisujen tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaisesti kirjoittajalle. Uudelleentuottaminen ja grafiikoiden, äänete, ja videoklippien ja tekstien käyttö muissa sähköisissä tai tulostetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman kirjoittajan erillistä suostumusta.

Tämän lausekkeen oikeudellinen pätevyys

Tämä lauseke näkyy osana nettitarjouksia, sieltä mistä sinut ohjattiin tälle sivulle. Mikäli tämän tekstin jotkut lauseet tai osiot eivät enää ole voimassa nykyisen lainsäädännön vuoksi, loput dokumentista ovat silti yhä voimassa. Varmista että nettikauppame läpi tilaamasi tuoteet ovat mieleisesi. Joskus voit tarvita lisätietoa vaikkapa siitäm ovatko tuotteet sopivia lemmikillesi. Näissä tapauksissa vastaamme aina miellelämme kysymyksiisi.